Országos szemléletformáló kampányt indít a Zöld Út Konzorcium

„Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” címmel országos szemléletformáló kampányt indít a Zöld Út Konzorcium. Ennek során nem csupán a lakosság, de a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tehetnek szert a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés-csökkentési lehetőségekkel, a körforgásos gazdaság alapelveivel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege közel 1 milliárd forint.
A projekt célja a körforgásos gazdaság alapelveinek és a fenntarthatóság elérésében betöltött szerepének megismertetése a lakosság és a hazai gazdasági élet szereplőinek minél szélesebb körével. Emellett országos szinten számos szemléletformáló akciót valósítanak meg, melynek célja a tudatos és felelősségteljes hulladékkezeléssel kapcsolatos ismeretek bővítése, a hulladékképződés megelőzése, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlatának megismertetése és a mindennapokban történő alkalmazásának elősegítése. A Zöld Út Konzorcium a projekt keretében több száz figyelemfelhívó akciót, rendezvényt, képzést, versenyt, szakmai tanulmányi kirándulást és szakkört szervez. Emellett számos, a hulladékgazdálkodással és fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretterjesztő tananyagot is fejleszt.
A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 999,98 millió forint. A 15 tagból álló konzorcium vezetését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. látja el.

További információ kérhető:
kehop@wbgc.hu